Taxaties

Officiële taxatierapporten
Een taxatie van uw woning of bedrijfspand kan natuurlijk nuttig zijn voor uzelf. Ook officiële instanties eisen nogal eens een taxatierapport. Onze SCVM-gecertificeerde makelaars/taxateurs vervaardigen rapporten die door alle banken, verzekeringsmaatschappijen, NHG en Vereniging Eigen Huis worden geaccepteerd. Taxatierapporten kunnen nodig zijn bij bijvoorbeeld:

 • aan-/verkoop van een woning
 • overdracht van ouders naar kinderen
 • overdracht van privé naar BV of juist andersom
 • overlijden
 • belastingaangifte
 • scheiding en deling.

Ook voor bedrijfsmatige taxaties kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld in verband met:

 • aankoop van een bedrijfsobjec
 • bepaling van de huurwaarde
 • bepaling van de beleggingswaarde
 • het vaststellen van de jaarrekening
 • fusiebesprekingen
 • vaststelling aandelenkapitaal voor bijvoorbeeld een B.V.

Tevens verzorgen wij bezwaarschriften voor de Wet Onroerende Zaakbelasting.